FUNCIONAMENT DELS CONSELLS DE CLASSE

El consell de classe s’inclou dins un marc jurídic concret, definit pel decret n°85-924 del 30 agost 1985, modificat pel decret n°90-978 del 31 octubre 1990.

Aquesta nota reprèn alguns punts dels textos oficials i precisa el funcionament actualment en ús al si dels collèges.


I - COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE CLASSE

● Els ensenyants de la classe

● El  CPE

● 2 delegats dels pares

● 2 delegats dels alumnes

NB : els delegats suplents, alumnes i pares, només poden assistir al consell de classe en absència dels membres titulars.

Són igualment membres del consell de classe, si estan involucrats en  un cas personal d’un alumne, però la seva presència no acostuma a ser habitual :

● L’assistent social

●  l’infermer

El consell de classe està presidit pel Principal o el Principal adjunt.  En cas de necessitat, el  president pot ser delegat al CPE, o al professor principal.


II - ATTRIBUCIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE CLASSE

El consell de classe es reuneix tres cops a l’any.

En general, la durada prevista és d’una hora

 ●  Síntesi del professor principal

●  Torn de paraula dels professors

●  Torn de paraula dels alumnes

●  Torn de paraula dels pares

El consell de classe examina les qüestions pedagògiques  que afectin el treball en classe, en especial les modalitats d’organització del treball personal dels alumnes. S’evitarà de tractar en els consells de classes els temes rellevants de la vida escolar que són abordats en altres instància, com el consell de disciplina.

El professor principal anima el consell de classe. Presenta una síntesi del treball i del comportament de la classe al llarg del trimestre i proposa una apreciació general respecte al desenvolupament de l’escolarització de cada alumne.

El consell de classe emet proposicions d’orientacions segons els procediments en vigència. El president del consell de classe redacta el balanç general que s’inscriurà als butlletins.

Al si del consell de classe, no es pot produir una “votació” en el sentit jurídic del term; cap membre del consell té veu deliberativa ni consultativa. És competència del president del consell de classe d’aconseguir el consens a partir del conjunt de les apreciacions i dels comentaris fets durant els debats. En cas de no acord, després de fer tots els esforços per aconseguir-ho, i en cas de no arribar a una decisió unànime, és competència del president de prendre la decisió final. 

En el decurs d’examen de casos individuals, l’obligació de reserva s’imposa a totes les parts.

“És competència del cap del centre o al seu representant de rebutjar eventualment deliberacions, que puguin perjudicar als alumnes o a les seves respectives famílies, en cas de ser divulgades”.

En aquest sentit, el president pot reunir-se a vegades (uns 5 minuts), amb els professors abans l’entrada dels delegats alumnes i de pares.

“Les deliberacions del consell relatives a les qüestions d’ordre pedagògic o educatiu concernint el conjunt dels alumnes d’una classe poden ser objecte d’una difusió entre les famílies de la classe en qüestió. Del contrari, queda prohibida la difusió de l’examen de casos individuals.” En aquest sentit, el resum de notes de la classe és recuperat al final del consell.


III - DOCUMENTS QUE ES DISPOSEN:

El balanç de les notes.

El president del consell de classe disposa dels butlletins trimestrals i del conjunt de les apreciacions generals sobre la classe, redactats a l’avança pels ensenyants.

Els pares d’alumnes redacten un balanç posterior al consell de classe. L’APA assegura la seva divulgació a través de la seva pàgina web.

Els butlletins són enviats per correu o lliurats a mà, segons cada cas.

En cas de separació, el pare que no resideix habitualment amb l’infant, rebrà el mateix correu, sempre i quan les seves dades figurin a la fitxa d’informació de l’alumne.


IV - ROL DELS PARES DELEGAT

Confirmar l’assistència al consell de classe una vegada rebuda l’agenda dels mateixos, i poder procedir a la seva substitució, en cas d’impossibilitat d’assistència.

Prendre notes respecte als comentaris dels professors sobre la classe en general i de cada alumne en particular. La informació de cada alumne només podrà ser lliurada als pares dels alumnes concernits.

Intervenir en cas que es cregui convenient, per qüestions referents a generalitats de la classe o un alumne, però no contra un professor en particular o per un tema que afecta al vostre fill/a (en aquest cas és convenient trobar-se amb el/s professor/s fora del consell de classe).

No dubteu en contactar l’APA en cas de dubtes.

Informació de contacte

B.P.129 Prada Motxilla 25 AD500 Andorra la Vella

+376 872 538

apalycee@andorra.ad

Posa't en contacte amb l'APA!

Tornar a dalt