Funcions

1 Vetllar pels interessos morals i materials dels alumnes i resoldre els possibles problemes que puguin sorgir respecte a l’incompliment dels interessos esmentats.

2 Promoure la realització d’activitats culturals, socials i filantròpiques així com vetllar per un bon servei al menjador escolar.

3 Assegurar un contacte permanent i cordial entre la direcció del centre, els professors i els pares d’alumnes.

4 Organitzar la representació dels pares als consells de classe

5 Facilitar als pares la màxima informació a títol individual en qüestions pràctiques que permeti a totes les parts un millor coneixement dels temes que puguin preocupar els pares i que afectin als seus fills

Tornar a dalt