Per què cotitzar ?

La cotització dels alumnes permet a l’Associació de Pares d’Alumnes portar a terme amb normalitat les seves funcions esmentades en l’apartat anterior.

Gràcies a aquesta cotització, l’APA pot ajudar també als professors en les diferents activitats que s’hagin previst al llarg de l’any (viatges, excursions, etc..)

La cotització de 17 € és de caràcter anual.

El pagament s’efectua mitjançant transferència bancària. El compte de l’APA del Lycée Comte de Foix és :

Crèdit Andorrà AD82 0003 1101 1053 8851 0102

També podeu facilitar via email apalycee@andorra.ad les vostres dades bancàries, precisant el nom del titular del compte, i les dades relatives a l’alumne (nom, cognom i classe).

Full de cotització

Només els alumnes que hagin pagat la cotització anual pertinent podran beneficiar-se de les ajudes per a la realització d’activitats

Tornar a dalt